nordområdene

Polare prøvelser

Aktivitetene i nordområdene øker. Men hvor trygt er det å operere her?

Gass + malm = ny industri

Nordområdene har store ressurser av naturgass og jernmalm. Materialproduserende industriklynger i området kan bli gull verdt.