Michael Lindgren

Inn i skodda

Om lag 70 000 nordmenn er demente, og flere vil det bli. Hva gjør vi med det?