Mexicogulfen

Havets profeter

De ser hvor oljesølet tar veien, eller om lakselusa smitter til neste oppdrettsanlegg.