maskinsyn

Klart for skarpsynte roboter

Framtidas roboter skal kunne tilpasse seg vekslende omgivelser. Noen av dem skal også omgås mennesker. Da må de i det minste kunne se skikkelig. Tredimensjonalt, slik som oss.

Roboter på skolebenken

Neste generasjon industriroboter er rett rundt hjørnet. De skal kunne se, huske og ta egne beslutninger.

Robot med argusøyne

Et finstilt robotblikk avslører kvalitetsfeil på rogn og fisk. Raskere enn noe menneskeøye.

Kamera sjekker kvaliteten

Fiskeindustrien sorterer laksen manuelt i ulike kvalitetsklasser. Om sensorer overtar jobben, vil kostnadene senkes og norske bedrifter kan unngå å flagge ut.