Marte Helene Bjørk

Migrenehjerner sliter

Hjernebølgene hos en migrenepasient er langsommere enn hos friske personer – også mellom anfallene.