Line Oldervoll

Dødssyke bør trimme

Av Ragnhild Krogvig Karlsen Kreftpasienter med kort forventet levetid har […]