lårhalsbrudd

Kvinner like sprø som før

Kunnskapen øker, og medikamentene blir bedre. Men eldre kvinner knekker lårhalsen like mye som før.