Lærdalstunnelen.

Lys i tunnelen

Et stort antall mennesker føler ubehag i tunnel. Men angsten kan dempes.