Kari Bråtveit

Vanntunneler får kjørt seg

Norges framtidige kraftsystem krever at vannkraftverkene må stoppes og startes oftere enn de var bygd for. Det kan skape problemer i tunnelene som fører vannet til turbinene.