Jorunn Skjermo

Tare i tankene

Jorunn Skjermo gjør sitt for at biler skal få grønt drivstoff fra havet.