Jørn Amundsen

Enter: World Wide Grid

Tenk deg all datakraft i verden, samlet i ett enormt nettverk. Og alt hentes rett ut av en plugg i veggen. Hvor som helst.