Joar Øveraas Halvorsen

Helbredelse for de uhelbredelige

Å oppleve tortur er en av de belastningene som gir høyest risiko for å utvikle alvorlige psykiske helseplager. Torturofre er også den gruppen som det er vanskeligst å finne gode behandlingsmetoder for. Men en ny metode ser ut til å hjelpe.

Kan bli dårligere av terapi

Voldtektsofre som begynner i terapi hos psykolog for tidlig, kan få større psykiske problemer enn de som venter litt.