Jan Tøssebro

Gemini.no logo

Bofellesskap er risikosport

Mer trakassering. Svekket faglig veiledning. Mindre tilpasset omsorg, og dårligere helseoppfølging. Det er farene ved å plassere personer med ulike behov i store bofellesskap.

Gemini.no logo

Unge mødre sliter mest

Det tærer hardt på mors helse å ha et funksjonshemmet barn – og unge mødre er aller mest utsatt. Det er kampen med kommunen som gjør mor syk.