Institutt for språk og kommunikasjon

En babelsk forvirring

Helt siden tidenes morgen har menneskene strevd med å forstå hverandres språk. Nå er det datamaskiner som jobber med saken.