høyhastighetskamera

Bremser tiden med høy hastighet

Hva skjer med støtfangeren i en kollisjon? Hvordan studere detaljer i strømningene til en bølge? Hvordan beveger kolibrien seg?