hofteproteser

Reservedelsdoktoren

Hvordan trives de nye reservedelene i kroppen din? Sensoren som skal passe på dem, må helst vare lenge.