Hilde Færevik

Polare prøvelser

Aktivitetene i nordområdene øker. Men hvor trygt er det å operere her?

Nedkjøling behandles ulikt

Alvorlig nedkjølte pasienter behandles forskjellig av redningspersonell i Norge. Ingen vet hva som er best.