Higgs

Partikler på kollisjonskurs

Nye metoder skal gjøre det enklere å finne mer nøyaktige posisjoner og hastigheter til kolliderende partikler i høyenergi partikkelfysikk-eksperimenter.