Gry Børmark Hoftun

De smertefulle tenåra

Er du ung og har mye vondt i hode, skulder, kne eller tå? Da er du én av mange.