Green Highway

Elbil – den perfekte drosje?

Trøndertaxi vil satse på elbiler fra Tesla. Drosjeselskapet skaffet seg nyttig kunnskap i fjor da fem elbiler ble testet i bynære strøk og på strekningen Trondheim – Værnes .