GRATIS

Oljefyrt håp

Norge hjelper Afrikas yngste oljenasjon med velstandsresepten. Men læringen går begge veier.