eye-tracking

Sofie og froskane

Ho er berre seks månader gammal. Likevel kan vesle Sofie tolke mønster for bevegelse, og ha forventningar om kva som skal skje.