evaluering

Hvorfor evalueres ikke nye sykehusbygg ?

Trondheimsforskere mener det er for lite læring fra det ene sykehusprosjektet til det neste. Når St. Olavs Hospital har brukt 12,7milliarder på utbyggingen, vet vi da at målene er nådd? spør de.