elbuss

Elektrisk transport i medvind

Forskere vil fjerne det største problemet for elbilmarkedet: Angsten for ikke å nå fram til neste ladestasjon.