data

IKT er mer enn å spille data

IKT handler ikke om bare å glo på en skjerm; det handler like mye om å forstå hvordan hele samfunnet vårt henger sammen, mener SINTEF-forsker.

Robot med argusøyne

Et finstilt robotblikk avslører kvalitetsfeil på rogn og fisk. Raskere enn noe menneskeøye.