Cern

NTNU kjøler ned CERN

Når partikler kolliderer i akseleratoren i CERN, utløses enorme mengder energi. Den må absorberes, så alt holdes kjølig nok. I dag benyttes syntetiske stoffer til nedkjøling. En mer klimavennlig løsning er på trappene.

Starter spin-off fra Cern

Fem entreprenørstudenter lager butikk av digitalt arkivsystem utviklet i det internasjonale forskningssenteret Cern.

Partikler på kollisjonskurs

Nye metoder skal gjøre det enklere å finne mer nøyaktige posisjoner og hastigheter til kolliderende partikler i høyenergi partikkelfysikk-eksperimenter.

Enter: World Wide Grid

Tenk deg all datakraft i verden, samlet i ett enormt nettverk. Og alt hentes rett ut av en plugg i veggen. Hvor som helst.