bygder

Festival på godt og vondt

Festivaler kan sette små steder på kartet og gi bygdefolket en sterkere identitet, men kan også føre til konflikt og fordommer.