Arne Henning Eide

I u-hjelpens skygge

Millioner av mennesker er varig skadd fordi de er fattige. Men i kampen mot fattigdom blir de oversett.