Amund N. Løvik

Resirkulering – en boks om gangen

Produksjonen av rent aluminium fra malm står for så mye som én prosent av alle utslipp av drivhusgasser. Resirkulering er den beste måten å få ned utslippene på. Men det krever planlegging.

Byer er også metallgruver

Byer består av bygninger, veier, gatelys og avløpsrør. Men de består også at metall – mye metall.