aerogel

Ren luft med aerogel

Kobber kan gjøre supermaterialet aerogel til en billig og effektiv katalysator i dieselbiler.