Toppskarv Foto Mark Newell

Toppskarver i Skottland. Kan fuglene utvikle seg raskt nok til å takle flere stormer? Foto: Mark Newell

ERC. Bildet viser toppskarv i sjøkanten.

Toppskarver i Skottland. Kan fuglene utvikle seg raskt nok til å takle flere stormer? Foto: Mark Newell