Å bo nær en isbre. Y kopi

Forskere jobber med å forstå samspillet mellom klimasystemet og endringene i breene.

forskere vil hjelpe samfunn som lever med breer som smelter. isbre skiløpere sett fra luften

Foto: Yongmei Gong