2 Lærer de små Foto Astrid Klo

Torsketungeskjæring er fortsatt en oppgave som er overlatt til barn i flere kystsamfunn. Foto: Astrid Klo

Barn. Bildet viser to barn med et torskehode.

Torsketungeskjæring er fortsatt en oppgave som er overlatt til barn i flere kystsamfunn. Foto: Astrid Klo