Hjemmesykehus 1 Illustrasjonsfoto Colourbox

I Norge utgjør pårørendes innsats tilnærmet like mange årsverk som det de offentlige kommunale helse- og omsorgstjenestene yter. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Hjemmesykehus. Bildet viser en mann som gir piller til en kvinne.

I Norge utgjør pårørendes innsats tilnærmet like mange årsverk som det de offentlige kommunale helse- og omsorgstjenestene yter. Illustrasjonsfoto: Colourbox