Rødstjert Foto Colourbox

Rødstjert. Foto: Colourbox

Fuglelyder. Bildet viser en rødstjert.

Rødstjert. Foto: Colourbox