Tårnseiler Foto Colourbox

Tårnseiler. Foto: Colourbox

Bildet viser en tårnseiler i fluktem.

Tårnseiler. Foto: Colourbox