tarefangst-RESIZE

Taren vokser fort og absorberer CO2 effektivt. Anlegget for taredyrking skal ligge i Frohavet, langt fra land. Foto: SINTEF Ocean