Spriketorvmose Foto Kjell Ivar Flatberg NTNU Vitenskapsmuseet

Dette er derimot en spriketorvmose, en helt annen art enn den på de to bildene over. Sukk. Foto: Kjell Ivar Flatberg, NTNU Vitenskapsmuseet

Dette er derimot en spriketorvmose, en helt annen art enn den på bildene over. Sukk. Foto: Kjell Ivar Flatberg, NTNU Vitenskapsmuseet