Bernt-Erik Sæther Foto Per Henning NTNU

Professor Bernt-Erik Sæther. Foto: Per Henning, NTNU

Bildet viser Bernt-Erik Sæther foran et bilde av gråspurv.

Professor Bernt-Erik Sæther. Foto: Per Henning, NTNU