Erstad Lukkassen Foto Eli Anne Tvergrov NTNU

Stipendiat Erlend Erstad saman med figurant Einar Johan Lukkassen frå NTNU vurderer responsen frå brua. Stipendiat Marie Haugli-Sandvik saman med andre deltakarar og observatørar gjer klar for spelet vidare. Foto: Eli Anne Tvergrov, NTNU

Biletet viser Erlend Erstad og Einar Johan Lukkassen under øvinga.

Stipendiat Erlend Erstad saman med figurant Einar Johan Lukkassen frå NTNU vurderer responsen frå brua. Stipendiat Marie Haugli-Sandvik saman med andre deltakarar og observatørar gjer klar for spelet vidare. Foto: Eli Anne Tvergrov, NTNU