5DM42467 Antarktis Foto Ola Fredin NTNU

Fjellet Johnsonhogna i Heimefrontfjella. Foto: Ola Fredin, NTNU

Bildet viser fjellet Johnsonhogna i Heimefrontfjella.

Fjellet Johnsonhogna i Heimefrontfjella. Foto: Ola Fredin, NTNU