Frelsesarmeen Fattig og rik Foto Stian Lysberg Solum NTB

Kadir Kahar og Luis Santiago på Frelsesarmeens slumstasjon i Oslo pakket matposer til trengende brukere i hjemmehjelpstjenesten i fjor. Behovet øker.
Foto: Stian Lysberg Solum, NTB

Status. Bildet viser Kadir Kahar og Luis Santiago på Frelsesarmeens slumstasjon i Oslo som gjør klar matposer til folk med behov for hjelp.

Kadir Kahar og Luis Santiago på Frelsesarmeens slumstasjon i Oslo pakket matposer til trengende brukere i hjemmehjelpstjenesten i fjor. Behovet øker. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB