Elg innhegning bakke Foto Audun Hageskal SustHerb project

Bildet viser den store forskjellen mellom de inngjerdede områdene og områdene utenfor. Foto: Audun Hageskal, SustHerb

Elgen. Bildet viser kontrasten mellom det inngjerdede området til venstre og området utenfor.

Bildet viser den store forskjellen mellom de inngjerdede områdene og områdene utenfor. Foto: Audun Hageskal, SustHerb