Water change Foto Alexander Fiedler NTNU

Egg, og senere yngelen, holdes i bakteriefritt vann. Her skiftes vannet. Foto: Alexander Fiedler, NTNU

Bildet viser forsker som skifter vann på lakseyngelen.

Egg, og senere yngelen, holdes i bakteriefritt vann. Her skiftes vannet. Foto: Alexander Fiedler, NTNU