Polen kull Foto Shutterstock NTB

En mann i Polen skuffer kull inn i en bygning. Men flere må vekk fra kullfyring om Europa skal nå klimamålene. Foto: Shutterstock, NTB

Energikrisen. BIldet er fra Polen, der en mann bruker en spade for å lempe kull inn i kjelleren på et hus.

En mann i Polen skuffer kull inn i en bygning. Men flere må vekk fra kullfyring om Europa skal nå klimamålene. Foto: Shutterstock, NTB