Figur 3 alginat

Figur 3. Forenklet diagram som viser hvordan biomasse blir omdannet til gass (CO og H2) som kan omdannes til drivstoff og verdifulle kjemikalier ved hjelp av en katalysator basert på alginat.

Figur 3. Forenklet diagram som viser hvordan biomasse blir omdannet til gass (CO og H2) som kan omdannes til drivstoff og verdifulle kjemikalier ved hjelp av en katalysator basert på alginat.