Dora_6771 kopi

Bilde av flere bygninger.

Ubåtbunkeren har vist seg å ha perfekte forhold for å oppebevare og bevare gamle dokumenter. Fiti: Idun Haugan / NTNU