illustrasjon-04

Illustrasjon. Hvite "noder" med nettverksstreker mellom seg, ligger oppå ansiktene til gresk filosof og Albert Einstein

• Lærdom fra klassisk filosofi om hvordan verden lar seg beskrive, kommer nå naturvitenskapen til gode – i form av et felles språk for datasystemer. • Skal seks system snakke med hverandre i dag (til v. i figuren), trengs 15 separate "oversettingsjobber" (strekene i figuren). • Om et system nummer syv påkobles, øker tallet til 21 jobber. • Ved i stedet å la systemene snakke sammen via et felles språk (blått symbol i figur til h.), blir kommunikasjonen langt enklere. • Da trengs kun én oversetterjobb, som det nå utvikles gode verktøy for å forenkle ytterligere. llustrasjon: Knut Gangåssæter/SINTEF