e

Kartet viser det globale CO2-utslippet i forbindelse med matproduksjon.