Beisfjord

På bildet til venstre ser man hvor isen lå, mens skredrester dekket den eneste veien inn til Beisfjord. Havnen var ikke tilgjengelig, så en militærbåt (til høyre) måtte legge til land i fjæresteinene lenger unna når tidevannet tillot det. (Foto: Vidar Løkeng/Fremover)